Đèn bàn ngủ đầu giường cao cấp- đèn ngủ bắc âu -KH256

2,568,000